Reklama
 
Blog | Vítězslav Praks

Zapojte se spolu s námi do veřejných konzultací legislativy EU

Chceme vás v tomto článku upozornit na možnost zapojit se do konzultací Evropské komise. Podívejte se na stránku "Probíhající veřejné konzultace v EU". Pokud pracujete v dané oblasti, přečtěte si příslušné dokumenty (ostatně jistě ty informace pomůžou i ve Vaší práci) a zvažte připojení svých případných připomínek, pokud narazíte na něco nevyhovujícího. Můžete se obrátit i na "Ring" a můžeme sepsat připomínky společně. Ring například v minulosti připravoval připomínky k návrhům definice veřejné podpory...

Můžete se podívat i na chystané konzultace, zda tam není Vaše téma.

Výhoda veřejných konzultací pro společnost

V čem spočívá výhoda veřejných konzultací? Poslanci, jak víme, rozhodně nejsou bohové, neznají všechno a ďábel je skryt především v detailech. Není-li připravovaná legislativa diskutována veřejně, s občany, kterých se bude týkat (a příkladem je Česká republika, kde veřejná diskuse nad připravenou legislativou, snad vyjma „Ringu„, neexistuje.), není kvalitní. Konkrétní důsledek neprovedení veřejné konzultace je třeba tento zákon o regulaci lihu: Kapky na kašel dostanou kolky. Stejně jako slivovice. O lihové aféře jsme ostatně v „Ringu“ psali několikrát, naposledy v článku:  Konec metanolové aféry: Vláda své sliby nesplnila.

Reklama

Veřejné konzultace v EU

Často nazýváme EU byrokratickou a odtrženou od samotných občanů, ale v EU úspěšně funguje možnost veřejné konzultace. Evropská komise vydává tzv. Zelené knihy, které po určitou omezenou dobu předkládá k veřejné konzultaci. Ze Zelených knih se pak mohou stát nařízení a směrnice, pokud jsou schváleny Evropským parlamentem a Radou ministrů členských zemí. Sami občané si mohou navrhnout tzv. Evropskou občanskou iniciativu, kterou se musí zabývat Evropská komise. Evropská Komise je v tomto směru k občanům otevřená. Možnost připomínkovat novou legislativu mají občané ve skandinávských zemích (Norsko, Dánsko, Švédsko).  Funguje to takto: Každý nový zákon je zveřejněn a občané mají cca 14 dnů možnost jej připomínkovat. Veškeré připomínky jsou vypořádány. (Ne všechny připomínky jsou konstruktivní a ne všechny jsou zohledněny). Každopádně, výsledkem tohoto nepatrného prodloužení legislativního procesu je výrazné zvýšení kvality. Dočkáme se jednou změny i v ČR?

Připomínkujme zatím českou legislativu přes EU 🙂

Vzhledem k tomu, že čeští politici, narozdíl od svých zahraničních kolegů, se svými občany o návrzích legislativy nekomunikují, nabízí se Čechům možnost diskusi realizovat prostřednictvím výše uvedených konzultací přes Brusel. Je to směšné, ale zřejmě je to aktuálně cesta, která skutečně funguje. 🙂

Otázky pro Česko

Chtěli byste se k zákonům vyjádřit a připomínkovat je? Neměly by návrhy zákonů projít veřejnou diskuzí a její výsledky by neměly být do zákonů promítnuty? Proč občané smějí vstoupit do legislativního procesu pouze nepřímo přes tlak na volené zástupce a státní úředníky? Je legislativní proces v ČR opravdu odrazem moderní demokracie? Proč v českém právu chybí možnost, aby občané (s dostatečnou podporou) sami navrhli vládě zákon a ona se jím musela zabývat?

 

Zdroje

Evropská občanská iniciativa

Probíhajících konzultace k politikám EU

Legislativní proces v ČR

 

Autoři

Stanislav Honzík. Autor je technologický konzultant a básník působící pod pseudonymem Jan Stanislav.

Vítězslav Praks: Re(d)aktor Občanského monitoringu