Reklama
 
Blog | Vítězslav Praks

Výzva: Zregulujme šarlatánství v Česku

V nedávné době médii proběhla zpráva o úmrtí onkologického pacienta, který byl "léčen" šarlatánem Jiřím Suchým z firmy Slunce naděje, s.r.o. Článek je dokumentován zde: Marcel Wimmer trpěl rakovinou krve. Podlehl alternativnímu léčení firmy Slunce naděje.

Jiří Suchý svého „klienta“ přesvědčil, aby vysadil lékařskou léčbu a místo toho aby se podrobil placeným „zákrokům“ firmy Slunce naděje. Pacient následně samozřejmě zemřel. V zahraničí, např. i ve velmi alternativní medicíně vstřícném  Německu, jsou léčitelé za podobné „rady“ trestně odpovědní. V Česku regulace neexistuje. Postiženým, respektivě pozůstalým, tak v Česku zůstávají doslova jen oči pro pláč.

Změňme regulaci v této oblasti

Na tento případ reagujeme výzvou k následující aktivitě: Pojďme společně připravit návrh regulace této oblasti a pomoci ji následně přes osoby se zákonodárnou iniciativou prosadit.

Reklama

Seznam plánovaných kroků

 1. Zjištění regulace této oblasti v zahraničí – provedení rešerše zahraniční legislativy. – Výběr a publikování zajímavých a použitelných legislativních „best practices“.
 2. Přípravu věcného konceptu regulace této oblasti – dle inspirace v zahraničí, viz krok 1.
 3. Poznámka: Není možné zde využít evropské legislativy, protože Evropská unie tuto oblast nereguluje, ponechává regulaci v kompetenci jednotlivých členských států. A stav v České republice je v této oblasti legislativně prokazatelně doslova odbytý.
 4. Identifikace regulací dotčených míst – impakt analýza.
 5. Příprava textové změny zákona.
 6. Oslovení osob se zákonodárnou iniciativou, viz návaznost na starší projekt „Ringu“ Připomínky pišme!.
 7. Jako průběžný, nikoliv poslední krok připravme kuchařku pro rodinné příslušníky, jak se bránit šarlatánům. Vzory podání a trestních oznámení v této věci.

Pokud Vás tato aktivita zaujme, dejte mi na sebe kontakt, zapojte se do těchto aktivit.

 

Motto regulace

Motto: „Když lékař udělá chybu, hrozí mu soud a trest. Léčitel ale takovou odpovědnost nenese. Léčitel se dostane do rozporu se zákonem jen když tvrdí, že poskytuje zdravotní péči“  Zdroj citace V Česku působí beztrestně stovky léčitelů, kteří slibují zázračné uzdravení.

Toto změňme.

 

Proč regulace?

Předvídám  možnou rozšířenou námitku: Pokud si chce někdo léčit rakovinu tleskáním, je to jeho problém.

Ne, není tomu tak.

Říkal už francouzský filosof Henri Bergson, že člověk nejsnáze uvěří tomu, čeho se bojí a tomu, co si přeje. A přesně na obou „business casech“ jsou založeny nekalé praktiky šarlatánů. Oběť má prostě smůlu. Hypochondr, kterému léčitel sugestivním způsobem sdělí, že má nádor mozku a že musí začít platit „léčbu“, se nedokáže ubránit a prostě platí.  Zoufalá matka, které právě lékaři sdělili, že má rakovinu a které následně šarlatán naslibuje, že ji vyléčí hladovkou, se rovněž jako tonoucí se chytne stébla naděje – a platí. Tzn. je to stejné jako přepadnout někoho s kyjem v ruce. O intelegenci oběti to není. Oběť má prostě smůlu. Zde musí nastoupit společnost a zabránit této nespravedlivé formě podvodu a nátlaku.

 

Ostatní otřesné případy

Pro informaci o dalších příkladech, přikládám stručnou rešerši z novinových článků:

 

Jak je tomu v zahraničí

Jak jsem psal výše, zjištění regulace bude předmětem dalších aktivit, zde jen první výsledky rešerší pro inspiraci:

Následující aktivity nesmí v Německu provádět léčitelé, smí je provádět pouze lékaři. (Podobná regulace v české legislativě chybí).

 • Léčit nebezpečné, přenosné choroby, jejichž výskyt podléhá oznamovací povinnosti
 • Léčit nemoci zubů, úst a čelistí
 • Vyšetřovat pohlavní orgány, diagnostikovat a léčit onemocnění těchto orgánů.
 • Předepisovat léky
 • Vystavovat úmrtní listy a provádět pitvy.
 • Očkovat
 • Provádět prohlídky či zákroky u pacientů podezřelých z protiprávního jednání
 • Poskytovat lékařské výkony související s rehabilitací.

Citováno ze studie Eva Křížová, Dagmar Švarcerová : Regulace nekonvenční (alternativní) medicíny ve vybraných zemích Evropské unie a Ruska. in Eva Křížová a kolektiv, Alternativní medicína jako problém, Univerzita Karlova v Prazue, Karolinum, Praha 2004, 80-246-0754-9.

A znovu zdůrazňuji, že jinak je Německo vůči alternativní medicíně velmi otevřené. Akupunkturu, akupresuru a dokonce steinerovské meditace tam dokonce proplácejí i zdravotní pojišťovny.

Další zajímavá věc je možnost registrace léčitelů při Ministerstvu zdravotnictví. Léčitel bez registrace by neměl právo provádět svou činnost na komerční bázi. V případě stížnosti na léčitele a prokázání šarlatánství či podvodného jednání by dotyčnému léčiteli hrozil výmaz z evidence.

Dotčená česká legislativa

Bude rovněž předmětem plánované právní impakt analýzy. V tuto chvíli lze identifikovat tento možný dopad:

 1. 20/1966 Zákon o péči o zdraví
 2. 160/1992 O zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
 3. 455/1991 O živnostenském podnikání
 4. 64/1986 O české obchodní inspekci
 5. Nový občanský zákoník
 6. Trestní zákoník

 

Jak se bránit?

V rámci připravovaných akcí chceme připravit pro rodinné příslušníky vzory podnětů, vzory trestních oznámení, zatím podávám pouze prostý výčet použitelných kroků. Ačkoliv šarlatánství v Česku není trestné, v mnoha konkrétních příkladech již léčitelé překročí hranici a je možné se bránit aplikací dalších zákonů. Konkrétně je možné se již dnes bránit takto:

 

 1. E-mailové podání na Ministerstvo zdravotnictví, viz Ministr zdravotnictví varuje vážně nemocné před podvodnými léčiteli
 2. Trestní oznámení pro trestný čin podvodu.
 3. Trestná oznámení za trestný čin neposkytnutí pomoci.
 4. Podání stížnosti na českou obchodní inspekci – nekalé nebo neregistrované podnikání. Bezdůvodné obohacení.
 5. Podání oznámení o nelegálním „léčení“ na SÚKL.

Časový plán aktivit

Všechny výše uvedené plánované výstupy zrealizujeme nejpozději do roku od publikování tohoto článku.

 Připomínky

Díky předem za jakékoliv podněty, připomínky, reference, vlastní zkušenosti v této oblasti či za jakoukoliv pomoc, názor, podnět či kritiku.