Reklama
 
Blog | Vítězslav Praks

Maršmeloun: Stavební povolení nemůže být vydáno – veřejné upozornění na právní vady

Přináším nové informace v kauze "Maršmeloun". Přetiskuji podání, které jsem právě odeslal vedoucímu stavebního odboru Prahy 1, panu tajemníkovi Prahy 1 a v kopii zastupitelům Prahy 1, MHMP.

Vážený pane vedoucí stavebního úřadu Prahy 1 a vážený pane tajemníku Prahy 1,

obracím se na Vás v kauze tzv. „Maršmeloun“. (Návrhu novostavby BD v Praze 1, v ulicích U Milosrdných-Kozí, výstavba bytového domu na pozemcích
parc. č. 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 910/2, 910/3, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 900/1, 900/2, 901/2, 902/2 v k.ú. Staré Město, ulice U Milosrdných, Kozí, Malá Klášterská, Praha 1.)

Vím, že developer zažádal o stavební povolení.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/stavbu-marsmelounu-mohou-zastavit-uz-jen-pripominky-ve-stavebnim-rizeni–1489831

Reklama

Chci Vás upozornit na překážku ve vydání stavebního povolení, resp. se ubezpečit, že je Vám známa.

Cituji paragraf 110 stavebního zákona

„K žádosti stavebník připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.“

Citaci stavebního zákona si můžete ověřit zde.

Zde zasílám potvrzení – oficiální listinný důkaz z MHMP, že nájemní smlouva je neplatná.

https://docs.google.com/file/d/0B_q_a1M5hm2zdFNpd0lJYTlFbWs/edit

Nová nájemní smlouva dosud nebyla podepsána, jak uvádí i oficiální dokument z MHMP.
Pravost tohoto dokumentu i stavu si můžete snadno ověřit u MHMP, resp. MHMP, jak jistě víte, smlouvy zveřejňuje na internetu.

Závěrem doplňuji upozornění, že Stavební úřad Prahy 1 správně neměl vzhledem k neexistenci platné kupní či nájemní smlouvy vydat ani územní rozhodnutí, vydal je protiprávně. I zde, jak jistě víte, platí výše uvedená povinnost stavebníka toto doložit.

Nyní stavební úřad již nemůže žít v žádném případě už ani v dobré víře, neboť jsem Vás o této překážce informoval a ostatně, výše uvedené skutečnosti jsou veřejně známy a jsou doložitelné z veřejně přístupných zdrojů a evidencí státní správy.

Toto sdělení Vám zároveň zasílám i datovou schránkou.

Zároveň tímto podávám stížnost na stavební úřad Prahy 1 za protiprávní vydání územního rozhodnutí v této kauze a žádám o odpověď.

Závěrem Vás chci upozornit i na skutečnost, že kromě nájemní smlouvy je neplatná je i smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi MHMP a developerem z důvodů věcných chyb, které jsou popsány zde:
http://obcanskymonitoring.cz/?p=4154

 

Hezký, aktivní den, přeje

Občanský monitoring
IČ 22886061
www.obcanskymonitoring.cz

 

PS: Na vědomí osobám a institucím, uvedeným v kopii zprávy. Prosím všechny zúčastněné o urychlené konání: v případě neoprávněného vydání stavebního povolení hrozí kulturní i majetkové škody Praze se všemi právními důsledky a osobní zodpovědností z ní plynoucí.

 

 

Popis kauzy Maršmeloun je zde

Petici můžete podepsat zde

Všechny články o kauze Maršmeloun si můžete přečíst zde.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama