Reklama
 
Blog | Vítězslav Praks

Anežský klášter versus Maršmeloun

Vedle Anežského kláštera z první poloviny 13. století chtějí developeři v Pražské památkové rezervaci na Starém Městě postavit obrovskou antropomorfní budovu bytového domu, měřítkem, ani objemem zástavby nerespektující své okolí. Pražané protestují. O kauze informovala Česká televize v příspěvku Za zdmi Anežského kláštera má vyrůst šestipodlažní budova, noviny Právo vydaly příspěvek Za zdí Anežského kláštera se má začít stavět, časopis Echo publikoval článek Facka staré Praze? U Anežského kláštera vyroste bytovka.

kolaz

Anežka Přemyslovna by se divila…

Anežka Přemyslovna byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Dostala nabídky k sňatku od anglického krále i od císaře Fridricha II. Odmítla a roku 1231 založila Anežský klášter a stala se jeho abatyší (matkou představenou). Život dožila v chudobě, která byla součástí pravidel řádu, ve službě nemocným a trpícím. (Klášter sloužil jako špitál).

Reklama

Záměr investora

Napravo od snímku Anežského kláštera je budova s šesti nadzemními podlažími, plochou střechou a podzemními garážemi. A kdeže má stát? Hned vedle Anežského kláštera. Dokonce kvůli ní padne i podstatná část klášterní zdi, protože navržená budova bezostyšně proniká do tohoto mystického areálu, o 10 metrů překračuje jeho ohradní zeď a dostává se tak do bezprostřední blízkosti kostela sv. Františka.

Na příkladu Anežského kláštera je možné ukázat, jak je možné zničit památku, bez fyzické demolice. Prostě jen tím, když vedle jí postavíte výškovou budovu.

Stanovisko památkářů

Bohužel lidé, kteří jsou z našich peněz placeni za to, aby reprezentovali veřejný zájem, chránili Pražskou památkovou rezervaci, na tento návrh kývli. Zde cituji jejich oficiální stanovisko:

 

Devět pro! Nikdo proti! Pouze jeden se zdržel. Sic! Jestliže takto jednají lidé, jejichž profesí je chránit Pražskou rezervaci, brzy nám z ní nic nezbude! Celý zápis z jednání „Sboru expertů“ je možné si přečíst zde.

Jsou za investicí peníze z hazardu?

Investorem stavby je developer Francesco Augusto Razetto. Dáte-li si jeho jméno do googlu, objevíte článek časopisu Týden Hazardní penězovod teče přes pražský magistrát. Hmmmm.

Jak je to vůbec možné?

Zahájíme-li pátrání, kde vlastně investor pozemek získal, zjistíme, že investor pozemek z velké části vůbec nevlastní, jak dokládá následující obrázek. Developer vlastní jen ten malý světle zelený kousek, zbytek patří městu.

 

A tady na obrázku vidíte, jak developer chce stavět přímo do plochy kláštera. Investor má z Bémovy doby uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o odkupu pozemku od města (za jakou cenu?). Praha má podle této smlouvy pozemek investorovi odprodat, jakmile bude stavba dokončena.

Jaké jsou požadavky protestujících?

Protestující občané zveřejnili tyto požadavky:

  • Zabránit zastavění pozemku zřejmě už není možné, je však možné zabránit stavbě budovy, která svým charakterem likviduje památkový charakter území a omezit rozsah této zástavby.
  • Občanské sdružení žádá o nahlédnutí na smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji pozemku mezi MHMP a investorem. Lze se důvodně domnívat, že tato smlouva bude pro Prahu nevýhodná. Protestující žádají, aby smlouvu prošetřil kontrolní výbor Prahy 1 a kontrolní výbor MHMP a v případě zjištění nesrovnalostí smlouvu vypověděla.
  • Zabránit zastavění pozemku, který je stále majetkem města budovou, devastující Pražskou památkovou rezervaci.
  • Zabránit zastavění území Anežského kláštera.
  • Protestující se obracení na zastupitelstvo Prahy 1, aby, jakožto účastník řízení celý projekt znovu projednalo a přijalo v této kauze usnesení, chránící zájmy Prahy.
  • Občanské sdružení ASORKD i Občanský monitoring již podali připomínky jakožto účastníci řízení, viz článek zde.

Pozvánka na protestní setkání je zde: Občanský monitoring: Demonstrace: Anežský klášter versus Maršmeloun.

Protestní leták je zde:

 

Facebooková událost protestu je zde:  Demonstrace Anežský klášter versus Maršmeloun.

 Online petice Maršmeloun versus Anežský klášter. – Děkuji za podpis, sdílení, přeposílání.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama